Waar staan we voor?

Wij staan voor ruimte voor initiatieven van burgers, voor een helder beleid en duidelijke keuzes, voor een rechtvaardige verdeling van middelen en een duurzame ontwikkeling.

Progressief Leudal vindt dat mensen zélf invulling moeten kunnen geven aan hun woon - en leefomgeving en dat inwoners zoveel mogelijk zélf de identiteit van hun kern moeten kunnen bepalen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen zich graag inzetten voor elkaar en voor hun omgeving. Progressief Leudal vindt dat de politiek in overleg met inwoners en organisaties een heldere visie voor de toekomst moet ontwikkelen.

Waar gaan we naar toe?

Wij kiezen voor de gemeente Leudal als groene plattelandsgemeente, een groene buffer tussen de stedelijke gebieden Weert en Roermond. Wij willen van de gemeente Leudal een dynamisch landelijk gebied maken, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

 

Verkiezingen

 

 

 

Verkiezingen

 

Note:  Wij kunnen niet klakkeloos elk verzoek honoreren. Verantwoordelijkheid dragen betekent ook belangen afwegen en keuzes maken.